Demo

Digit Daily Diary

Grab a coffe, take a seat, maybe listen to some music and relax by reading our digit daily diary. We want to share our minds and knowhow with you and the whole world!

Blog phones

بازدید از شهر سبز تیانجین در کشور چین


این دوره آموزشی شامل بازدید از شهرهای پکن، تیانجین و شانگهای خواهد بود. شهر سبز تیانجین که در قلب شهر تیانجین واقع شده به سبب تبدیل بافت فرسوده به شهر سبز به عنوان مدلی جهانی در ساخت شهرهای اکولوژیک مطرح می باشد. این پروژه حاصل سرمایه گذاری 2 کشور چین و سنگاپور است و در آن 9 عنصر اصلی در ساخت شهرهای سبز رعایت شده است. کلیه ساختمانهای موجود در این شهر سبز بوده (Green Building)  بوده و کل انرژی شهر از طریق منابع تجدیدپذیر همانند سلولهای خورشیدی، توربینهای بادی و انرژی زمین گرمایی تامین می شود. در این دوره آموزشی همچنین پروژه های شهری شهرهای پکن و شانگهای به عنوان دو کلانشهر مطرح قاره آسیا مورد بازدید قرار خواهد گرفت. این دوره به سبب بازدید از شهرهای مختلف چین می تواند دیدی وسیع را از مدیریت شهری و نوع شهرسازی کشور بزرگ چین در اختیار مدیران و کارشناسان شهری قرار دهد که می تواند در تصمیم گیریهای آتی شهری در شهرهای مختلف کشور مثمر ثمر واقع شود.

بازدیدها و دوره های خارج از کشور

یکی از ماموریت های این مجموعه آشنایی مدیران شهری با آخرین دستاوردهای بین المللی، بازدید از پروژه های اجرایی در سطح جهان، شرکت در کنفرانسها و اجلاسهای جهانی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مطرح بین المللی است. در این راستا تاکنون بازدیدهای متعددی توسط این مجموعه از شهرسبز مصدر در کشور امارات و شهرسبز تیانجین در کشور چین با حضور مدیران شهری از سراسر کشور انجام شده که مورد استقبال ایشان قرار گرفته است. در این راستا کارگاه ها و بازدیدهای میدانی از پروژه های اجرایی زیر در دستور کار قرار دارد:

  • بازدید از شهرسبز فرایبورگ در کشور آلمان
  • بازدید از شهرسبز کوریتیبا در برزیل
  • بازدید از شهرسبز مصدر در کشور امارات
  • بازدید از شهرسبز تیانجین در کشور چین

 

Warp Framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Joomla Templates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Beautiful Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مقالات دیگر...