Demo

بازدیدها و دوره های خارج از کشور

یکی از ماموریت های این مجموعه آشنایی مدیران شهری با آخرین دستاوردهای بین المللی، بازدید از پروژه های اجرایی در سطح جهان، شرکت در کنفرانسها و اجلاسهای جهانی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مطرح بین المللی است. در این راستا تاکنون بازدیدهای متعددی توسط این مجموعه از شهرسبز مصدر در کشور امارات و شهرسبز تیانجین در کشور چین با حضور مدیران شهری از سراسر کشور انجام شده که مورد استقبال ایشان قرار گرفته است. در این راستا کارگاه ها و بازدیدهای میدانی از پروژه های اجرایی زیر در دستور کار قرار دارد:

  • بازدید از شهرسبز فرایبورگ در کشور آلمان
  • بازدید از شهرسبز کوریتیبا در برزیل
  • بازدید از شهرسبز مصدر در کشور امارات
  • بازدید از شهرسبز تیانجین در کشور چین