Demo

بازدید از شهر سبز تیانجین در کشور چین

این دوره آموزشی شامل بازدید از شهرهای پکن، تیانجین و شانگهای خواهد بود. شهر سبز تیانجین که در قلب شهر تیانجین واقع شده به سبب تبدیل بافت فرسوده به شهر سبز به عنوان مدلی جهانی در ساخت شهرهای اکولوژیک مطرح می باشد. این پروژه حاصل سرمایه گذاری 2 کشور چین و سنگاپور است و در آن 9 عنصر اصلی در ساخت شهرهای سبز رعایت شده است. کلیه ساختمانهای موجود در این شهر سبز بوده (Green Building)  بوده و کل انرژی شهر از طریق منابع تجدیدپذیر همانند سلولهای خورشیدی، توربینهای بادی و انرژی زمین گرمایی تامین می شود. در این دوره آموزشی همچنین پروژه های شهری شهرهای پکن و شانگهای به عنوان دو کلانشهر مطرح قاره آسیا مورد بازدید قرار خواهد گرفت. این دوره به سبب بازدید از شهرهای مختلف چین می تواند دیدی وسیع را از مدیریت شهری و نوع شهرسازی کشور بزرگ چین در اختیار مدیران و کارشناسان شهری قرار دهد که می تواند در تصمیم گیریهای آتی شهری در شهرهای مختلف کشور مثمر ثمر واقع شود.