Demo

دوره های داخلی

یکی از ماموریت های این مجموعه توانمندسازی مدیران و کارشناسان شهردارهای مختلف کشور با آخرین دستاورهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی در حوزه مدیریت و اجرای پروژه های شهری است که در این راستا با بهره گیری از توان علمی اساتید داخلی و مدیران اجرایی، کارگاه ها و سمینارهای مرتبط برگزار می گردد. در این زمینه شهرداریهای محترم می توانند دوره های پیشنهادی خود را مطرح نموده تا هماهنگیهای لازم جهت برگزاری این دوره ها انجام گیرد. ضمنا با اشتراک در خبرنامه موسسه شهرهای سبز که در صفحه نخست سایت موجود است می توانید از دوره های آتی مجموعه باخبر شوید.

 

دوره های داخلی موسسه شهرهای سبز