Demo

کارگروه مشاوره و مدیریت پروژه های شهری

امروزه با توجه به پیشرفتهای روز افزون دانش مدیریت شهری، بهره گیری از تیم مشاوره ای زبده در مسیر اهداف یک شهر می تواند جایگاه مدیریت شهری را به طرز چشمگیری ارتقاء دهد. در این زمینه موسسه شهرهای سبز با استفاده از تیم متخصصین خود مشتمل بر اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی با سابقه آماده ارائه راهکارهای نوین مشاوره ای در حوزه های زیر می باشد :

• طراحی و اجرای طرح های تفصیلی شهری (Master Planning)

• طراحی و اجرای پروژه های انرژی تجدید پذیر(توربینهای بادی، انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی)

• مشاوره در زمینه برندسازی شهری و ارتقاء جایگاه برند شهری

• مشاوره در زمینه بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی پروژه های شهری

• بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری

 

 

توربین بادی